ჩვენს სკოლაში მოსწავლის მიღებისთვის აუცილებელია შემდეგი პროცედურების გავლა:

პირველ კლასში მისაღებად მშობლები ავსებენ სპეციალურ სააპლიკაციო ფორმას

პირველ კლასში მიიღებიან 6,5-7 წლის ასაკის ბავშვები.

 

სხვადასხვა კლასში გადმომსვლელთათვის შესავსები განაცხადი: https://drive.google.com/file/d/1Qni5vOKhVDYwCP7U7EodsQeS4UJROqQt/view
შევსებული სააპლიკაციო ფორმა განიხილება შესაბამისი საფეხურის მასწავლებლების მიერ, რის შემდეგაც, კლასში ადგილის არსებობის შემთხვევაში, ინიშნება გასაუბრება მოსწავლესთან და ოჯახთან.
პირველადი თანხმობის შემდეგ, მოსწავლის ადაპტაციისთვის გათვალისწინებულია ე.წ. სტუმრობა.
საბოლოო თანხმობის შემდეგ, ხდება შესაბამისი სკოლიდან მოსწავლის პირადი საქმის გამოთხოვა სტანდარტული პროცედურების დაცვით და დგება საგანმანათლებლო ხელშეკრულება.


 

Created By Studio SPAR.GE
2014 All rights reserved