2018-19 სასწავლო წლიდან მიღებული მოსწავლეებისთვის სწავლის გადასახადი შეადგენს 3500 ლარს.

ერთი ოჯახიდან მეორე შვილის სწავლების შემთხვევაში გათვალისწინებულია შეღავათი 25%-ის, ხოლო მესამე და მომდევნო შვილზე 30%-ის ოდენობით. გადასახადი არ ითვალისწინებს სახელმწიფოს მიერ მოსწავლის ვაუჩერით დაფინანსების თანხას. 

 

სწავლის საფასურის გადასახდელად გამოიყენეთ შემდეგი საბანკო რეკვიზიტები:

სს საქართველოს ბანკი, ბანკის კოდი BAGAGE22;

ა/ა GE07BG0000000101998900

მიმღები: ა(ა)იპ თბილისის თავისუფალი ვალდორფის სკოლა-ბაღი ს/კ 203827083

გადახდისას მიუთითეთ მოსწავლის სახელი და გვარი. 

 

Created By Studio SPAR.GE
2014 All rights reserved